Hosting Windows

Windows Servers

Windows hosting là giải pháp lưu trữ dữ liệu website, email, database với hệ thống server hoạt động trên hệ điều hành Windows.

Windows hosting có thể thích nghi được rất nhiều dạng ngôn ngữ lập trình khác nhau, đặc biệt là với ASP.NET, ngoài ra còn hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình HTML, PHP, .... Cơ sở dữ liệu cũng đa dạng, có thể chạy MySQL như Linux và MSSQL Server.

Sinh viên

20.000đ / tháng

240.000đ / năm
 • Dung lượng: 300 MB
 • Băng thông: 5 GB
 • Domain: 1
 • Email: 5 địa chỉ
 • Database: 1
 • Domain alias: 3
Đăng ký

Cá nhân

30.000đ / tháng

360.000đ / năm
 • Dung lượng: 600 MB
 • Băng thông: 10 GB
 • Domain: 1
 • Email: 10 địa chỉ
 • Database: 2
 • Domain alias: 5
Đăng ký

Cá nhân +

50.000đ / tháng

600.000đ / năm
 • Dung lượng: 1 GB
 • Băng thông: 20 GB
 • Domain: 2
 • Email: 20 địa chỉ
 • Database: 5
 • Domain alias: 10
Đăng ký

Doanh nghiệp

90.000đ / tháng

1.080.000đ / năm
 • Dung lượng: 1.5 GB
 • Băng thông: 40 GB
 • Domain: 3
 • Email: 30 địa chỉ
 • Database: 10
 • Domain alias: 15
Đăng ký

Doanh nghiệp +

120.000đ / tháng

1.440.000đ / năm
 • Dung lượng: 2 GB
 • Băng thông: 70 GB
 • Domain: 5
 • Email: 60 địa chỉ
 • Database: 15
 • Domain alias: 20
Đăng ký

Testimonials